TƯ VẤN GIÁM SÁT
TƯ VẤN GIÁM SÁT

tu-van-giam-sat.jpg


Tư vấn giám sát thi công xây dựng

a. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng;

b. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm :

  • Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;
  • Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
Chi tiết
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Quản lý dự án là công việc mang tính khoa học về việc lập quy hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng tiến độ, trong phạm vi suất đầu tư đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

Chi tiết
Go Top