TÀI LIỆU

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng mới
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng mới
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới: công trình cấp I, II (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị); công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế; công trình thuộc dự án; cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị); cấp giấy phép xây dựng cho dự án.
Chi tiết
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình:a) Trình tự thực hiện:- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 đường Trương Định, phường 7, quận 3), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
Chi tiết
Go Top